“Συνεργαζόμαστε με την TFI από το 2012 και βρήκαμε τις λύσεις τους μοναδικές και χρήσιμες. Η εστίαση της TFI στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων διαχείρισης συναλλαγματικών κινδύνων μάς βοήθησε να παραμείνουμε μπροστά από τους κινδύνους της αγοράς και μας επέτρεψε να είμαστε πιο στρατηγικοί στο χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών μας. Επιπλέον, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και να διευρύνουμε την κατανόησή μας, για τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης του συναλλαγματικού μας κινδύνου σε μια ασταθή αγορά. Επιπλέον, η υπηρεσία που μασ περείχαν ήταν στο υψηλότερο επίπεδο, επιτρέποντάς μας να λαμβάνουμε γρήγορες αλλά πάντα άμεσες και έγκαιρες αποφάσεις. Η σχέση μας με την TFI είναι πολύ ουσιώδης για τις δραστηριότητές μας και σίγουρα θα την συνιστούσαμε σε άλλες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια τόσο πολύτιμη υποστήριξη.”

Έφη Διάκου
Υπεύθυνη Treasury