Όροι Χρήσης

Ευθύνη

Αποποιούμαστε, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση προς οποιονδήποτε για τυχόν άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημιά που δυνατόν να προκύψει από τις ενέργειες ή μη οποιουδήποτε βασίζεται στο περιεχόμενο του ιστότοπού μας. “Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο, συμβάλλεστε με την εταιρεία “TFI Markets Limited” η οποία είναι ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου και ένα τέτοιο συμβόλαιο είναι δεσμευτικό για κάθε χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου”.

Πολιτική Απορρήτου

Οποιεσδήποτε πληροφορίες μάς διαβιβάζετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς, μεταξύ άλλων, για να σας συμβουλεύουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για τα προϊόντα και υπηρεσίες επιλεγμένων τρίτων μερών.

Αλλαγές στο Περιεχόμενο

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου υπόκειται σε οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε χρόνο.

Σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος αυτός περιέχει υλικό που παράγεται από τρίτους και συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Η TFI Markets Limited δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο για άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό μας.

Προσφορές

Οι απαντήσεις σε αιτήματα για προσφορές που γίνονται μέσω του ιστότοπου θα υπόκεινται σε τέτοιους όρους, προσόντα και προϋποθέσεις ως καθορίζονται από την Εταιρεία σε οποιαδήποτε τέτοια απάντηση.