Κόστος μετακύλησης

To “Τέλος μετακύλησης” σημαίνει το κόστος/έσοδο το οποίο η TFI Markets μπορεί να χρεώσει/πιστώσει τον λογαριασμό σας για να μεταφέρει ένα ανοικτό συμβόλαιο στην επόμενη εργάσιμη μέρα. Το κόστος/έσοδο μετακύλησης εξαρτάται από τη διαφορά των επιτοκίων των νομισμάτων που αφορούν την συναλλαγή και υπολογίζεται ανάλογα αν η ανοικτή θέση είναι θέση αγοράς ή πώλησης.

Τα τέλη που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα δεν θα ισχύουν για μετακύληση πέραν της μιας εργάσιμης μέρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το τέλος θα επιβεβαιώνεται με το αρμόδιο τμήμα.

Πώς να υπολογίσετε το τέλος – Παραδείγματα:

  • Αν έχετε πουλήσει EUR 10,000 και αγοράσατε USD (θέση πώλησης), το κόστος της μετακύλησης θα είναι EUR 10,000 x 0.000055 = USD 0.55*
  • Αν έχετε πουλήσει EUR 10,000 και αγοράσατε JPY (θέση πώλησης), το κόστος της μετακύλησης θα είναι EUR 10,000 x 0.0112 = JPY 112 JPY*

* Το τέλος θα χρεώνεται/πιστώνεται στο νόμισμα το οποίο έχετε πουλήσει, με βάση την τρέχων ισοτιμία.

Ζεύγος νομισμάτων Θέση αγοράς (Long) Θέση Πώλησης (Short)
EUR/USD -1.15 -0.55
GBP/USD -0.41 -0.62
EUR/GBP -1.14 -0.64
USD/JPY -0.25 -0.44
EUR/JPY -0.62 -1.12
GBP/CHF -0.07 -0.7
USD/CAD -0.39 -0.38
EUR/CZK -0.67 -0.41
USD/CZK -0.56 -0.58
EUR/RON -0.71 -0.22
USD/RON -0.58 -0.25
EUR/RUB -0.28 0.83
USD/RUB -0.26 0.44
EUR/ILS -0.25 -0.28
USD/ILS -0.1 -0.3
EUR/CHF -0.28 -0.38
USD/CHF -0.07 -0.45
EUR/AED -0.35 -0.1
USD/AED -0.22 -0.14
AUD/USD -0.3 -0.18
EUR/AUD -0.98 -0.03