Επιτόκια Αναφοράς

Νόμισμα Επιτόκιο Αναφοράς
EUR Euro Short-term Rate (€STR)
USD Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
GBP Sterling Overnight Index Average (SONIA)
JPY Tokyo Overnight Average Rate (TONA)
RUB Ruble Overnight Index Average (RUONIA)
AUD Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate (AONIA)
CAD Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA)
CHF Swiss Average Rate Overnight (SARON)
CZK Prague Inter Bank Offered Rate (PRIBOR)
DKK Copenhagen Interbank Offered Rate (CIBOR)
ILS Tel Aviv Inter-Bank Offered Rate (Telbor)
NOK Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZD Official Cash Rate (OCR)
PLN Warsaw interbank offered rate (WIBOR)
RON Romanian Interbank Offered Rate (ROBOR)
SEK SWESTR (Swedish krona Short Term Rate)
SGD Singapore Overnight Rate Average (SORA)