Νομικά Έγγραφα

Η TFI Markets Ltd είναι ένα Ίδρυμα Πληρωμών με έδρα την Κύπρο, αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018). Διαθέτει άδεια λειτουργίας ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΕΠΕΥ 117/10). 

Η TFI Markets Ltd είναι εγγεγραμμένη δυνάμει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής HE 253524. Οι επωνυμίες TFI Pay και TFI Hedge αποτελούν εμπορικές επωνυμίες της TFI Markets Limited.

Για περισσότερες πληροφορίες, βρείτε πιο κάτω τη Νομική μας Τεκμηρίωση σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την Εταιρεία μας.

Νομικά Έγγραφα TFI PAY

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα FATCA | CRS

Διαβάστε περισσότερα

Νομικά Έγγραφα TFI PAY Online

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη συμπλήρωση των εντύπων ανοίγματος, επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων για βοήθεια.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις και να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας μέσω της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού.

Δωρεάν τοπικές κλήσεις

80 000 100

Δωρεάν διεθνείς κλήσεις

+357 22 749 800

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

support@tfimarkets.com