Τέλη και Χρεώσεις

Εισερχόμενα Εμβάσματα
Κατάθεση στον λογαριασμό μου με την TFI Markets Δωρεάν.
Το ακριβές ποσό που λαμβάνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας θα πιστωθεί στον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη.
Εξερχόμενες πληρωμές
1. Μέσω Swift
TFI Portal Offline
Mετατροπή συναλλάγματος, με χρεώσεις shared 1
Έως 100.000 € ή ισοδύναμο 10 € 35 €
Πάνω από 100.000 € ή ισοδύναμο 0 € 10 €
Πληρωμές στο ίδιο νόμισμα, με χρεώσεις shared
Έως 30.000 € ή ισοδύναμο Πάνω από 30.000 € ή ισοδύναμο
Άλλα 35 $ ή ισοδύναμο 70 $ ή ισοδύναμο
EUR 20 € 50 €
2. Εντός Κύπρου και ζώνης SEPA (ΕΕ) (Not Same Day)
Πληρωμή σε Ευρώ έως 50.000,00 0.15% – ελάχιστο 5 μέγιστο 10
Επιπλέον χρεώσεις
Έξοδα Ανταποκριτών που επιβαρύνουν
τον εντολέα (Charges OUR)2
Επιπλέον €30 ανά πληρωμή
Χρεώσεις για διερεύνηση πληρωμής εξωτερικού Κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις χρεώσεις των ανταποκρίτριων τραπεζών
Χρεώσεις για τροποποίηση/ ακύρωση εντολής πληρωμής Κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις χρεώσεις των ανταποκρίτριων τραπεζών
Μαζικές πληρωμές 3
Χρεώσεις Shared €15
Έξοδα Ανταποκριτών που επιβαρύνουν
τον εντολέα (Charges OUR)
€15
Επιτόκιο
Όλα τα νομίσματα 0%
Χρεωστικοί τόκοι (‘Ολα τα νομίσματα)
‘Ολα τα νομίσματα Επιτόκιο αναφοράς νομίσματος + Περιθώριο 3%
Άλλα τέλη
Τέλος συντήρησης λογαριασμού για ανενεργούς λογαριασμούς άνω των 5 ετών €80 ετησίως

1 Για συναλλαγές μικρότερες από $ 10.000 μπορεί να ισχύουν μεγαλύτερα περιθώρια.
2 Χρεώσεις BEN δεν επιτρέπεται για πληρωμές σε EUR που δεν περιλαμβάνουν μετατροπή συναλλάγματος.
3 Μέγιστο ποσό ανά πληρωμή 25.000 €. Για υψηλότερα ποσά, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές χρεώσεις. Ελάχιστος αριθμός μαζικών πληρωμών – 10 πληρωμές.