Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εκτίμησης Υπαλλήλων, τα μέλη της TFI Markets ψήφισαν την Γεωργία Παπαδοπούλου
ως υπάλληλο της χρονιάς!