Cut-Off Times

Valid from | July 1, 2020

V — Means Value Date

Valid from | July 1, 2020

V — Means Value Date

Incoming/ Outgoing
Payment Currency
Currency
Code
Mon-Thu
Cut-Off Time Cy
Friday
Cut-Off Time CY
Euro EUR 14:00 13:00
Sterling GBP 15:00 13:00
US Dollar USD 15:00 13:00
UAE Dirham AED 13:00 V–2 13:00 V–2
Australian Dollar AUD 15:00 V–2 13:00 V–2
Canadian Dollar CAD 15:00 V–1 13:00 V–1
Swiss Franc CHF 15:00 V–1 13:00 V–1
Czech Koruna CZK 14:00 V–3 13:00 V–3
Danish Krona DKK 15:00 V–2 13:00 V–2
Israeli Shekel ILS 14:00 V–3 13:00 V–3
Japanese Yen JPY 13:00 V–1 13:00 V–1
Norwegian Krona NOK 15:00 V–1 13:00 V–1
Singapore Dollar SGD 13:00 V–1 13:00 V–1
Polish Zloty PLN 15:00 V–1 13:00 V–1
Romanian Leu RON 15:00 V–3 13:00 V–3
Russian Rubble RUB 15:00 V–2 13:00 V–2
Swedish Krone SEK 15:00 V–1 13:00 V–1
South African Rand ZAR 13:00 V–2 13:00 V–2