Cut-Off Times

Valid from | 03 April, 2024 /// V Means Value Date

Valid from | 03 April, 2024

V Means Value Date

CURRENCY

INWARD
Monday – Friday | Cut-Off Time (Cyprus)
OUTWARD
Monday – Friday | Cut-Off Time (Cyprus)

EUR – Euro

16:00

16:00

GBP – Pound Sterling

16:00

16:00

USD – US Dollar

16:00

16:00

AED – UAE Dirham

16:00 V1

16:00 V1

AUD – Australian Dollar

15:30 V1

15:30 V1

CAD – Canadian Dollar

16:00

16:00 V2

CHF – Swiss Franc

13:00

N/A

CZK – Czech Koruna

15:00 V1

15:00 V2

ILS – Israeli Shekel

14:00 V3

14:00 V3

JPY – Japanese Yen

16:00 V1

16:00 V1

NOK – Norwegian Krona

13:00

N/A

SGD – Singapore Dollar

16:00 V1

16:00 V1

PLN – Polish Zloty

15:00 V1

15:00 V2

RON – Romanian Leu

10:30 V1

10:30 V2

SEK – Swedish Krone

13:00

N/A