Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – ΕΚΕ

@ TFI Noιαζόμαστε

Ευθύνη προς την Οικονομική Ανάπτυξη

Δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από την επιτυχή ευημερία των επιχειρήσεων, εμείς ως TFI πιστεύουμε ότι η εταιρική αριστεία και οι αποτελεσματικές στρατηγικές πρέπει να όχι μόνο να αναγνωρίζονται αλλά και να επιβραβεύονται. Επικροτούμε την τοπική επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων και της ανάπτυξης της κοινότητας μας και ενθαρρύνουμε την καινοτομία, τις δίκαιες και υπεύθυνες πρακτικές και τις πελατο-κεντρικές προσεγγίσεις.

Συγκεκριμένα, στοχεύουμε στην υποστήριξη των οργανισμών και των εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την επιβράβευση της αριστείας και της συνεχής επιτυχίας των επιχειρήσεων στον κλάδο τους όπως επίσης την στήριξη και ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων.

Επαγγελματική Αριστεία

Η επένδυση στους ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν τους μελλοντικούς ηγέτες και επαγγελματίες της κοινότητας μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς ως TFI.

Πιστεύουμε πως οι άνθρωποι είναι η πιο πολύτιμη επένδυση για μια εταιρία, γι’ αυτό και επενδύουμε στην ισότιμη επαγγελματική εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των πολύτιμων δεξιοτήτων του κάθε υπαλλήλου της εταιρίας μας.

Καταδικάζουμε τις κοινωνικές προκαταλήψεις και στοχεύουμε σε έναν χώρο εργασίας με ίσες ευκαιρίες και υποστηρικτικές συνθήκες εργασίας.

Για την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των υπαλλήλων μας, προωθούμε την επαγγελματική πιστοποίηση και την παρακολούθηση σεμιναρίων και εξιδεικευμένων προγραμμάτων.

Αγάπη για τον Συνάνθρωπο

Όταν οι επιχειρήσεις έχουν επίγνωση του κοινωνικού αντίκτυπου και της ευθύνης που έχουν απέναντι στη κοινωνία, η ευημερία των άλλων ανθρώπων και όλης της κοινότητας γίνεται μέρος της κοινωνικής τους αποστολής. Δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε στη κοινωνία και ειδικότερα στους νέους ενήλικες από μειονεκτικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να κάνουν το ίδιο και εκτός του χώρου εργασίας μας.

Όσον αφορά την φιλανθρωπική μας ευθύνη, η TFI Markets επιλέγει αντί για εταιρικά δώρα, να πραγματοποιεί δωρεές, αφιερώνοντας ένα μέρος των εισοδημάτων μας, σε ανθρωπιστικά ιδρύματα με σκοπό την ενίσχυση του έργου τους . Επίσης πολλοί από τους υπαλλήλους μας είναι σταθεροί αιμοδότες και εγγεγραμμένοι σε λίστες συμβατότητας ως δότες.

Αγάπη για τα Ζώα

Η εξασφάλιση της ευημερίας των ζώων είναι εξίσου σημαντικό μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η TFI προάγει τις ατομικές αλλά και συλλογικές προσπάθειες διαφόρων οργανισμών για την φροντίδα και την ασφάλεια κακοποιημένων και εγκαταλελειμμένων ζώων και δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε την προσπάθεια τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας.

Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων και της ανάπτυξης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης της ηθικής συμπεριφοράς των νεότερων γενεών απέναντι στα ζώα.

Ως μέρος της προσπάθειας της εταιρίας αλλά και της συλλογικής προσπάθειας των υπαλλήλων μας, στοχεύουμε να ενισχύσουμε την δράση για τα δικαιώματα των ζώων και τις υιοθεσίες αντί αγοράς ζώων, όπως επίσης την εισφορά και δωρεές σε καταφύγια σε τακτική βάση.

Αγάπη για το Περιβάλλον

Η TFI πιστεύει πως η περιβαλλοντική υπευθυνότητα είναι υποχρέωση και όχι επιλογή. Δεσμευόμαστε μακροχρόνια, να βελτιώνουμε συνεχώς τις πρακτικές μας και να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους υπαλλήλους μας, για να αναγνωρίζουμε τις σπατάλες και να τις περιορίζουμε από την καθημερινότητα μας είτε εντός είτε εκτός της εταιρίας.

Ο στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε μια προληπτική προσέγγιση και μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά στη καθημερινότητα μας.

Συγκεκριμένα για την μείωση των απορριμμάτων μας, η TFI λειτουργεί καφετέρια χωρίς τη χρήση πλαστικού, προσέλαβε υπηρεσίες τεμαχισμού του χαρτιού και ενσωμάτωσε στη καθημερινότητα της την ανακύκλωση. Επίσης στοχεύει στη συμμετοχή σε διάφορες περιβαλλοντικά φιλικές δραστηριότητες.